Vi ønsker å informere om at all henting av produkter på vårt lager skal skje etter avtale.
I perioden 13.-23.August vil det være noe redusert bemanning enn normalt.