Vi ønsker å informere om at all henting av produkter på vårt lager skal skje etter avtale.
Våre utleveringer er per dags dato lite påvirket av coronaviruset.
Forsendelser av pakker via nettbutikken og levering av varer på vårt utleveringlokale fungerer som normalt.
Vi har valgt å iverksette tiltak i form av at vi bruker håndsprit i forbindelse med pakking.